Vergelijking benchmark


Om tot een genuanceerde beoordeling te kunnen komen van de resultaten, worden de gemiddelden van de organisatie vergeleken met de benchmark waarover SatisFakt beschikt. Omdat er sprake is van een ruime benchmark, is het meestal mogelijk, de vergelijking te specificeren naar sector en branche.


De vergelijking met de benchmark vindt daarbij op verschillende manieren plaats. Op de eerste plaats worden de gemiddelden vergeleken, bijvoorbeeld de gemiddelde tevredenheid in uw organisatie wordt vergeleken met de gemiddelde tevredenheid in de totale benchmark en/of met het gemiddelde van de organisaties werkzaam in uw branche/sector. De verschillen worden daarbij tevens getoetst op significantie: daarmee weet u in hoeverre er sprake is van relevante verschillen. of niet. 


Daarnaast wordt uw gemiddelde in vergelijking met de benchmark getypeerd aan de hand van de spreiding in de benchmark (zie spreiding benchmark).