Aanbevelingen


De analyses die SatisFakt gebruikt om effectieve en concrete verbeteringsmaatregelen vast te kunnen stellen, leveren daadwerkelijk betrouwbare resultaten op. Dat is niet het geval, als eenvoudige samenhangen tussen bijvoorbeeld de kenmerken van het werk en de tevredenheid van medewerkers worden berekend. Bij die analyses kunnen schijnverbanden naar voren komen. Die schijnverbanden ontstaan door de onderlinge samenhang van de kenmerken van het werk. 


Zo kan het zijn, dat bijvoorbeeld de relatie met de leiding zowel van invloed is op de informatievoorziening als op de tevredenheid. Wanneer dat het geval is, ontstaat ook een statistische samenhang tussen informatievoorziening en tevredenheid. Daarbij is echter sprake van een schijnverband: er lijkt sprake te zijn van invloed van de informatievoorziening op de tevredenheid, maar die invloed komt voort uit het feit dat ze beide worden beïnvloed door een gezamenlijke oorzaak: de relatie met de leiding.


Om schijnverbanden uit te sluiten moeten dus andere analyses worden uitgevoerd, waarbij alle organisatie- en taakkenmerken tegelijk in de analyse worden betrokken. Daarbij wordt de invloed van elk van deze kenmerken op de tevredenheid bepaald, onder controle van de onderlinge samenhang. Daarmee ontstaat een betrouwbaar beeld van de invloed op de tevredenheid.