Werkwijze


Elk project is in het perspectief van SatisFakt uniek. Dat betekent, dat bij aanvang van het project uitgebreid wordt overlegd over doelstellingen van de klant. In dat overleg wordt besproken hoe deze doelstellingen maximaal kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast wordt een planning vastgesteld, en wordt de taakverdeling tussen de klant en SatisFakt bepaald. Natuurlijk wordt daarbij ruime aandacht besteed aan de communicatie naar de medewerkers.


Hoewel elk project uniek is, kan in veel gevallen gebruik gemaakt worden van standaardvragenlijsten. Daarmee is het mogelijk, de bestaande situatie te beoordelen door gebruik te maken van de beschikbare benchmark (zie methodiek). Elke vragenlijst wordt echter aangepast aan de specifieke behoefte en doelstelling van de klant.