Werkdruk in het onderwijs


SatisFakt hanteert een brede omschrijving van werkdruk: alle kenmerken van het werk die een belastend karakter hebben. Standaard wordt de werkdruk uiteen gelegd in vier componenten: taakeisen, verantwoordelijkheid, regelproblemen en geestelijke inspanning. Voor het onderwijs wordt daar nog een vijfde component aan toegevoegd: de emotionele belasting. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat het werken in het onderwijs ook in emotionele zin als potentieel belastend dient te worden opgevat.


Door de omvangrijke benchmark is het mogelijk de ervaren werkdruk adequaat de beoordelen: zowel door een vergelijking te maken met andere scholen (opgesplitst in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en HBO) als door met andere sectoren te vergelijken.


Naast de ervaren werkdruk meet SatisFakt echter ook de mate waarin de medewerkers last hebben van werkdruk. Daarmee kan enerzijds worden vastgesteld, welke risico’s de werkdruk heeft voor de gezondheid en het welzijn van de medewerkers, maar anderzijds ook in welke mate de last die medewerkers van de werkdruk hebben, voortkomt uit onvrede met andere kenmerken van het werk en de organisatie.