Werkdruk


SatisFakt heeft ruime ervaring met werkdrukonderzoek. In het werkdrukonderzoek wordt gebruik gemaakt van een standaardvragenlijst. Inmiddels zijn werkdrukgegevens beschikbaar van ruim 90 organisaties, uit een breed scala van sectoren. De referentiegegevens worden gebruikt om een adequaat beeld te krijgen van de ervaren werkdruk. 


In het werkdrukonderzoek wordt niet alleen de hoogte van de ervaren werkdruk gemeten, maar worden ook de gevolgen van de ervaren werkdruk vastgesteld en de oorzaken van werkdruk bepaald. 

Als mogelijke gevolgen worden onderscheiden: de arbeidstevredenheid, de betrokkenheid, de verloopgeneigdheid, de beoordeling van de organisatie en het verzuim. 

Daarnaast worden enkele organisatie- en functiekenmerken gemeten. Daarmee kan worden vastgesteld, welke invloed deze kenmerken uitoefenen op de werkdruk. Zo kunnen niet alleen de gevolgen, maar ook de oorzaken van werkdruk worden vastgesteld. De resultaten van deze analyses geven concrete aanknopingspunten voor het nemen van maatregelen waarmee reductie van de ervaren werkdruk kan worden gerealiseerd. 


Doordat in de vragenlijst enkele persoonlijke gegevens worden gemeten, kan worden bepaald in welke mate verschillen optreden in de hoogte van de ervaren werkdruk. Daarnaast kan worden vastgesteld of de werkdruk verschilt tussen verschillende afdelingen en/of functiegroepen. Tenslotte is het mogelijk dat de invloed van de organisatie- en taakkenmerken op de ervaren werkdruk per afdeling verschilt. Door de analyses op afdelingsniveau te herhalen, kunnen de resultaten worden gespecificeerd naar afdelingen.