Verzuim


SatisFakt heeft ruime ervaring met de analyse van de verzuimgegevens van organisaties. Daarbij worden de verzuimgegevens niet alleen geanalyseerd, maar ook genormeerd: is het verzuim hoger of lager dan verwacht mag worden met het oog op de sector, de personeelsamenstelling en de aard van het werk?


Om meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijke achtergronden van het verzuim is het echter zinvol, de verzuimanalyse te combineren met een breder onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en de werkbeleving van de medewerkers. Door de resultaten te combineren, kan bijvoorbeeld worden vastgesteld welke invloed de tevredenheid of betrokkenheid van de medewerkers hebben op het verzuim. Maar ook: in hoeverre bijvoorbeeld de werkdruk leidt tot hoger en/of langer verzuim.


Is dit eenmaal vastgesteld, dan kan gericht verzuimbeleid worden gevoerd: er kunnen effectieve verbeteringsmaatregelen worden genomen op die kenmerken waarvan is vastgesteld dat ze leiden tot een hoger verzuim.