Ontwikkeling methodiek


De door SatisFakt gehanteerde methodiek is ontwikkeld in een aantal afstudeerprojecten van Masterstudenten Arbeid, Organisatie en Management van de opleiding Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 


De eerste aanzet tot de methodiek is ontleend aan Metselaar en Cozijnsen. Om inzicht te krijgen in de veranderingsbereidheid van de medewerkers is door Metselaar en Cozijnsen een model ontwikkeld. Op dat model is een vragenlijst gebaseerd, waarmee de veranderingsbereidheid gemeten kan worden. Aan de Sociale Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam is dit model en de daarop gebaseerde vragenlijst wetenschappelijk onderzocht. Daarbij bleek, dat verbeteringen mogelijk waren in de effectiviteit van de vragenlijst: meer en betere voorspellingen met minder vragen. 


De nieuwe vragenlijst voor het meten van veranderingsbereidheid en verandergedrag is vervolgens in een drietal projecten wetenschappelijk getoetst, waarbij tevens is vastgesteld in welke mate de tevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers van invloed zijn op hun veranderingsbereidheid. 

Daarmee is een methodiek ontwikkeld, waarmee enerzijds de veranderingsbereidheid adequaat kan worden gemeten, terwijl tegelijkertijd inzicht ontstaat in effectieve verbeteringsmaatregelen.