Veranderingsbereidheid


Organisaties moeten zich permanent aanpassen. Aanpassen betekent veelal veranderen. Het vermogen tot veranderen wordt daarmee een steeds belangrijkere succesfactor voor organisaties. Dit vermogen tot veranderen is voor een groot deel afhankelijk van de bereidheid van de medewerkers om mee te werken aan de verandering.

 

Aan de hand van een aan de Erasmus Universiteit ontwikkelde vragenlijst kan niet alleen de veranderingsbereidheid worden gemeten, maar ontstaat ook inzicht in het te verwachten verandergedrag van de medewerkers. Meer over de achtergrond van de methodiek vindt u hier