Ontwikkeling methodiek


De door SatisFakt gehanteerde methodiek voor het typeren van de organisatiecultuur is gebaseerd op het “Concurrerende Waarden”-model van Cameron en Quinn. In dit model wordt de organisatiecultuur getypeerd in vier typen. Elk type combineert een aantal effectiviteitscriteria: criteria waarmee de effectiviteit van de organisatie kan worden bepaald. 


Cameron en Quinn hebben op basis van dit model een methodiek ontwikkeld, waarmee de organisatiecultuur kan worden gemeten. Deze methodiek heeft een aantal nadelen. In de praktijk blijkt de methodiek tot veel fouten bij het invullen te leiden. Daarmee gaat veel informatie verloren. Daarnaast wordt in de methodiek een klassieke fout in het vragenlijst-ontwerp gemaakt: in één vraag worden verschillende aspecten aan de orde gesteld. Het belangrijkste bezwaar tegen de methodiek is echter, dat het door de aard van de vraagstelling niet mogelijk is, de organisatie te typeren in termen van vitaliteit. 


Hier leest u meer over de SatisFakt-methode voor het meten en typeren van de organisatiecultuur.