Mogelijkheden methodiek Organisatiecultuur en leiding


De SatisFakt-methode voor het meten en typeren van de organisatiecultuur sluit aan bij het “Concurrerende Waarden”-model van Cameron en Quinn. In dit model wordt de organisatiecultuur getypeerd op zes dimensies: de dominante kenmerken van de organisatie, het leidinggeven, de aard van het HRM, de bindmiddelen van de organisatie, de strategische accenten en de gehanteerde succescriteria. 


De organisatiecultuur uit zich op een specifieke wijze op elk van deze dimensies. Het uitgangspunt daarbij is, dat in een effectieve organisatie de verschillende dimensies elkaar versterken. Of, omgekeerd geformuleerd: als de organisatie opereert in een sterk competitieve markt, er wordt beloond naar individuele prestaties en de organisatie haar succes afmeet aan marktaandeel en groei, is een stijl van leidinggeven die is gericht op het handhaven van procedures en regels weinig of zelfs contraproductief.