Organisatiecultuur en leidinggeven


Organisatiecultuur is ongetwijfeld één van de begrippen die het meeste worden gebruikt als het gaat om het functioneren van de organisatie. Tegelijkertijd bestaat er veel onduidelijkheid over het begrip: wat de één onder de cultuur verstaat hoeft niet overeen te komen met wat de ander er onder verstaat. Daarnaast worden in discussies over de organisatiecultuur zoveel verschillende typeringen gebruikt, dat nauwelijks nog overeenstemming te bereiken is.


De door SatisFakt aangeboden methodiek voor het meten en typeren van de organisatiecultuur voorziet in een aantal functies. De herkenbaarheid van het model helpt in het praten over de cultuur: iedereen praat in dezelfde begrippen. Daarnaast wordt de cultuur getypeerd op verschillende aspecten van de organisatie: hoe komt de cultuur tot uitdrukking in de strategie, het functioneren van de organisatie, de onderlinge verhoudingen, de stijl van leiding geven etc. 


Daarmee ontstaat niet alleen een breed beeld van de heersende cultuur, maar kan ook worden vastgesteld in hoeverre er sprake is van een voldoende consistent beeld. Bijvoorbeeld: er kan worden vastgesteld, of de stijl van leidinggeven wel in voldoende mate overeenkomt met de andere aspecten van de cultuur. 
Meer weten over de ontwikkeling van de methodiek.