Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)


SatisFakt heeft een eigen methode ontwikkeld voor de uitvoering van onderzoek naar MedewerkersTevredenheid. De basis van deze methode is ontwikkeld aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij de verdere ontwikkeling van de methode is als uitgangspunt gehanteerd, dat goed onderzoek naar MedewerkersTevredenheid in twee behoeften moet voorzien: 

• er dient een goed beeld te ontstaan van de tevredenheid van de medewerkers; 

• er dient concreet inzicht te ontstaan in de maatregelen die leiden tot verhoging van de tevredenheid. 


De door SatisFakt ontwikkelde methode voldoet optimaal aan deze behoeften. Inmiddels is in 95 organisaties ervaring opgedaan met deze methode. Daarmee is een ruime benchmark opgebouwd, die bestaat uit ruim 13.500 respondenten. 
SatisFakt gaat uit van een breed tevredenheidsbegrip. Naast de arbeidstevredenheid wordt in het onderzoek ook de betrokkenheid, de verloopgeneigdheid en de beoordeling van de werkgever meegenomen. 


Gezamenlijk geven deze begrippen een goed beeld van de werkbeleving en de motivatie van de medewerkers.