Anderen over ons

 

Drs. A.C. (Aart) Nobel; Hoofd Personeel en Communicatie, Calvijn College: 


Het onderzoek van SatisFakt geeft een duidelijk beeld hoe er wordt gescoord op het terrein van welzijn.

Daarnaast geeft Satisfakt ook een geweldig inzicht in de samenhang van de onderzochte factoren. Daarmee krijgen wij een helder inzicht aan welke knoppen nog kan worden gedraaid om het welzijn te verbeteren.


Drs. M.T. (Marijke) den Hollander; staffunctionaris, Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o.:


SatisFakt heeft een gedegen medewerkerstevredenheidsonderzoek bij ons uitgevoerd.
De binding die het bureau heeft met de Erasmus Universiteit is duidelijk zichtbaar in de gebruikte onderzoeksmethoden en uitwerking van de verzamelde gegevens. Prettig is dat goed is aangesloten bij onze wensen, wat geresulteerd heeft in een op maat gesneden onderzoek met een heldere uitleg van de onderzoeksresultaten.


Mw. A.E. (Dianne) Janse-de Putter; stafmedewerkster Personeel en Organisatie, Calvijn College:


Het welzijnsonderzoek biedt een goed instrument om de welzijnservaring binnen de school in kaart te brengen. Personeelsleden voelen zich serieus genomen wanneer gevraagd wordt naar hun werkbeleving en gevoel van veiligheid.

Door middel van de terugkoppeling in de rapportages, bespreken van aandachtspunten en acties die daaruit voortkomen ziet het personeel dat hun beleving belangrijk is voor de werkgever.SatisFakt is een Fairtrade bedrijf.