Over ons


Historie

SatisFakt is ontstaan uit de privatisering van A&O-desk, het Instituut voor Arbeids- en Organisatievraagstukken B.V. van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. A&O-desk richtte zich op opleiding en onderzoek naar werkbeleving, verzuim en arbeidsomstandigheden in hun samenhang met de inrichting van de organisatie. In dat kader organiseerde A&O-desk onder andere de postacademische opleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundige Arbodienst.Profiel

Na de privatisering in SatisFakt ruim tien jaar geleden, zijn de kernactiviteiten gericht op onderzoek en advisering, terwijl de thema’s zijn verbreed. Onder Thema's vindt U enkele voorbeelden van onderwerpen waar SatisFakt inmiddels ruime ervaring mee heeft opgedaan in onderzoeks- en adviesprojecten. Leidend in de activiteiten is altijd de visie van SatisFakt: projecten worden gebaseerd op gedegen en betrouwbaar onderzoek, dat resulteert in effectieve en concrete verbeteringsacties. 


Organisatie

SatisFakt is een typische netwerkorganisatie: een kleine vaste kern van sociale wetenschappers die per project naar behoefte gebruik maakt van een netwerk van samenwerkingspartners. Deze organisatiewijze combineert de voordelen van de kleine organisatie (lage overhead, dus lagere kosten, flexibiliteit, geen bureaucratie, toegankelijkheid en persoonlijk contact) met de voordelen van grotere organisaties (continuïteit, brede expertise en competenties).Lees ervaringen van anderen met SatisFakt