Kwaliteit


Het uitgangspunt van SatisFakt is, binnen de overeengekomen afspraken over planning en kosten, door betrouwbaar onderzoek en daarop gebaseerde advisering, een wezenlijke bijdrage te leveren aan verbeteringsprocessen in organisaties.


Onderzoek moet in deze optiek aan twee voorwaarden voldoen:

• er moet een betrouwbaar beeld over de bestaande situatie ontstaan;

• er moet inzicht ontstaan in concrete en effectieve verbeteringsmogelijkheden.


Vanuit haar oorsprong aan de Erasmus Universiteit combineert SatisFakt wetenschappelijke methoden met praktische bruikbaarheid. De jarenlange ervaring die SatisFakt inmiddels heeft opgedaan met haar methoden heeft geresulteerd in een brede benchmark. Daarmee is het mogelijk, een betrouwbaar beeld van de bestaande situatie te vormen. 


Door de wijze waarop SatisFakt de verzamelde gegevens analyseert, ontstaat inzicht in concrete verbetermogelijkheden. SatisFakt gebruikt daarbij een eigen, unieke methode. Deze methode garandeert de effectiviteit van de verbeteringsacties. De analyses worden hier beschreven. 
Kijk hier om de voordelen van SatisFakt te bekijken