SatisFakt is een onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op arbeids- en organisatievraagstukken. Het bureau is voortgekomen uit de Erasmus Universiteit Rotterdam: de universiteit die vanuit de visie ‘Denken met opgestroopte mouwen’ streeft naar het combineren van ‘denken’ en ‘doen’. Dat garandeert onderzoek en advisering gekenmerkt door de combinatie van wetenschappelijke kwaliteit met praktische bruikbaarheid.


SatisFakt werkt vanuit het centrale belang van de werkende mens voor functioneren van de organisatie. Dat kan tot uitdrukking komen in medewerkerstevredenheid, maar ook in bijvoorbeeld de veranderingsbereidheid van de medewerkers of de cultuur van de organisatie. Vanuit dit perspectief combineert SatisFakt wetenschappelijke kennis met gedegen onderzoek. Het resultaat: projecten met betrouwbare resultaten en concrete advisering.